Gyakran ismételt kéRdések

Hibakódok
Hogyan tudok árajánlatot kérni?

Árajánlatot telefonon vagy e-mailben tud kérni.
Minden esetben az alábbi adatokra van szükségünk a felméréshez:

Kapcsolattartó és, vagy közös képviselő

  • neve,
  • telefonszáma,
  • e-mail címe.

valamint a társasház pontos címe.

A felmérés, telefonon történt előzetes egyeztetés alapján történik, melyről minden esetben emlékeztető e-mailt küldünk a Tisztelt Megrendelő részére.

Miből áll a felmérés?

A felmérés kétféleképpen történhet:

1.,Első felmérés a lakók zavarása nélkül történhet:

Ez alkalommal elegendő a tetőre feljutnunk, valamint egy-egy földszinti/alsó szinti lakásba, vagy üzletbe bejutnunk, (ahonnan a kémény indul).
A felmérést végző kolléga a tetőről, ipari Tv- kamerás vizsgálat alapján megállapítja a meglévő kémény hosszát, anyagát, keresztmetszetét, a bekötések számát, a felső megközelíthetőség meglétét, valamint azonosítja az egyes kéményhez tartozó lakásokat is.
Ez alapján 80%-90%-os ajánlatot tudunk adni.

2., A második/részletes felméréshez

A lakások felmérése a lakók kényelme érdekében két időpontot szoktunk megadni. Egy délelőttit időpontot az otthon tartózkodók számára és egy késő délutáni, vagy esti időpontot azok részére, akik későn érnek haza a munkából.
A lakásokban a felmérés abból áll, hogy lefotózzuk a gázkazánt és annak összekötőszakaszát.
A felmérés csak néhány percet vesz igénybe és nem jár semmilyen kosszal.
Ez alapján 100%-os ajánlatot tudunk adni.

Mit tartalmazz a FŐKÉTÜSZ ügyintézés?

Cégünk teljes körűen eljár a FŐKÉTÜSZ-nél a megrendelő meghatalmazása alapján.

A kivitelezés után elkészítjük a megfelelő dokumentációkat, amik a szakvéleményhez szükségesek és megrendeljük a vizsgálatot. Az elkészült kéményseprő-ipari nyilatkozatot elhozzuk a FŐKÉTÜSZ-től, irodánkban átvehető vagy kérés esetén postázzuk megrendelőnknek.

Hibakódok mit jelentenek?

Oldalunkon részletes magyarázattal találja meg. Kérem kattintson a hibakódok gombra az oldal tetején.

Hibakódok és magyarázatok

1.

Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

Nem használható a tüzelőberendezés !!!

1/a

Nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető.

A kéménytéglák kimozdultak, mozdulhatnak, ebben az esetben a kémény nem füst- és gáztömör.

1/B

Használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága.

Ez a hiba akkor jelenik meg, amikor a rossz szerkezeti felépítésből adódóan a kéménytest állapota rohamosan romlik.

1/C

A tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása.

Nem távozik el az égéstermék a keményen keresztül megfelelően.

1/D

Ki nem égethető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg.

A larakódott koromréteg kigyulladhat, ami kéménytüzet okozhat.

1/E

Szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermékelvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú – tetőhéjalás  esetén a szikrafogó hiánya.

A szikrafogó az előző sorokban említett tetők védelmét biztosítja a kipattanó szikrák, parazsak ellen.

1/F

B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermékelvezető használata.

Födém-, tetőgerenda, lambéria (éghető anyag) túl közel van a kéményhez.

1/G

A jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata.

Nincs a készüléknek engedélye (Kéményseprő ipari nyilatkozat).

1/H

Nem megfelelően rögzített, tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem.

A füstcső szét van csúszva, nincs bilinccsel rögzítve, lyukas.

1/I

A tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása.

Tisztítóajtóknak vagy tisztítóidomoknak a hibás záródása áramlási problémákát okozhat, tűzveszélyes.

1/J

Az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma. Egyéb hibák.

Életveszélyt okozó, tökéletlen égésnél keletkezik.

2.

Nem megfelelő az égéstermék-elvezető

Kéményben lévő falazott függőleges szakasz.

2/A

Tisztítási, ellenőrzési feltétele megközelíthetőség.

Nincs tisztító ajtó, és/vagy nincs felső megközelíthetőség.

2/B

Járatának szabad keresztmetszete.

A készülék füstcsonkjához képest szűk a járat.

2/C

Külső állapota.

Repedezett, törött a kéménytégla.

2/D

Tömörsége.

Fugahiányos, téglahiányos.

2/E

Belső állapota.

Béléscsövezés, ill. béléscső csere szükséges.

2/F

Kitorkollásának helyzete.

Nem megfelelő a tetőn kívüli szakasz magassága.

2/G

Tartozékainak állapota.

Tisztító, bekötő, tárcsa, fedlapzáró hiba, ill. hiány.

2/H

Falvastagsága, utólag megvésték.

Nincs meg az előírásoknak megfelelő 90 perces tűzállóság.

3.

Nem megfelelő az összekötő elem.

Füstcső, készülék és kémény közötti szakasz.

3/A

Ellenőrzési, tisztítási feltétele.

Nem tartalmaz tisztító nyílást, nem hozzáférhető.

3/B

Járatának szabad keresztmetszete.

Füstcső el van dugulva, esetleg sérült.

3/C

Állapota.

Nem felel meg a jelenlegi szabványnak.

3/D

Tömörsége.

Rosszul összerakott, esetleg lyukas a cső.

4.

Nem megfelelő a tüzelőberendezés.

Konvektor, Vízmelegítő, Cirkó, Kandalló, stb.

4/A

Külső állapota.

Szemrevételezés alapján külső sérülések láthatóak ill. belső hiba feltételezhető.

4/B

Tüzelés módja.

Nem a megfelelő tüzelőanyaggal üzemeltetik.

4/C

A környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából).

A készülék közvetlen közelébe nem lehet odajutni, illetve gyúlékony anyag van ott tárolva, beépítve.

5.

Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges.

A készülék nem kap elég levegőt a megfelelő égéshez.

5/A

A mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma).

Nem üzemelhet olyan készülék, ami az ingatlanból mesterségesen a szabadba szállítja a levegőt.

5/B

Az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt.

Fa, szén tüzelésű készülék és gáz üzemű hagyományos kéményes (konvektor, vízmelegítő, kombi cirkó) nem üzemelhet egy ingatlanon belül.

5/C

A külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya.

Gumival tömített nyílászárók miatt a készülék nem kap elég levegőt az égéshez.

5/D

Légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt.

A beépített légbevezető, légáteresztő el van koszolódva, így nem kap elég levegőt a készülék az égéshez.

6.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn.

Nem a megfelelő kéménybe van kötve a készülék.